Kolejna zmiana sprzedawcy energii

kolejna zmiana sprzedawcy energii

Zawarcie nowej umowy sprzedaży z tańszym sprzedawcą energii

Przystępując do zmiany sprzedawcy po raz drugi, musimy upewnić się ile wynosi okres wypowiedzenia poprzedniej umowy. Po przesłaniu wypowiedzenia dowiedzmy się czy jest ono skuteczne i sprzedawca zaplanował datę końca usługi. Jest to ważne gdyż w dniu następnym swoje usługi będzie świadczył nowy sprzedawca. Po jego wyborze podpisujemy z nim nową umowę.

Odbiorca nie musi już wypowiadać umowy z dostawcą, wystarczy, że powiadomi OSD o podpisaniu nowej umowy. Zawiadomienie o zawarciu nowej umowy sprzedaży może przesłać sprzedawca jak i Odbiorca.

Aby ułatwić i usprawnić proces zmiany, zwykle nowy sprzedawca przygotowuje pełnomocnictwa umożliwiające przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy w imieniu i na rzecz klienta. Pełnomocnictwa zawierają umocowanie do:

Kliponious-green-tick Wypowiedzenia umów kompleksowych,

Kliponious-green-tick Poinformowania OSD o zawarciu umowy sprzedaży,

Kliponious-green-tick Reprezentowania przed OSD w sprawach związanych z zmianą sprzedawcy,

Kliponious-green-tick Doprowadzenia do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji.

Poinformowanie o zmianie sprzedawcy

Od dnia poinformowania Dystrybutor nie weryfikuje już istnienia umowy kompleksowej tylko umowę na świadczenie usług przesyłu. Od dnia zawiadomienia proces zmiany sprzedawcy trwa 14 dni, czas ten skraca się gdyż nie musimy wypowiadać umowy dystrybucyjnej.

Dostosowanie urządzeń pomiarowych

Podczas kolejnej zmiany sprzedawcy zwykle nie zachodzi konieczność zmiany urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, jeśli jednak dystrybutor wykaże taką potrzebę dla Odbiorcy indywidualnego jest ona darmowa.

Odczyt urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych

Ten krok jest wymagany ustawowo, w terminie 5 dni od wejścia nowo zawartej umowy sprzedaży, dystrybutor dokona odczytu licznika a następnie przekazuje do rozliczenia, przesyłając pomiar poprzedniemu sprzedawcy. Jeśli z poprzednim sprzedawcą rozliczałeś się na podstawie faktur prognozowanych, ta ostatnia faktura będzie fakturą rozliczeniową, w tym wypadku może wystąpić nawet nadpłata jeśli Odbiorca zapłacił wcześniej za większą ilość kWh energii niż rzeczywiście pobrał.