Gaz ziemny: charakterystyka, koszty i główne zastosowania

Gaz ziemny jest stosowany codziennie we wszystkich domach. Jego zastosowania są różne, to źródło energii ma kilka zalet, ale nie są one zawsze wszystkim znane. Pozwól nam zobaczyć przedstawić wszystko, co trzeba wiedzieć na temat tego cennego źródła energii.

gaz-w-domu-ceny

gaz-w-domu-ceny

Co to jest gaz ziemny

Gaz ziemny okazuje się być mieszaniną gazów, chociaż składa się prawie całkowicie z metanu, do którego dodano niewielkie ilości innych gazów takich jak etan, propan, butan, dwutlenek węgla i azot. W powszechnym użyciu, ludzie często mówią o metanie jak o synonim dla gazu ziemnego, a prawdziwe gazy ziemne są generowane w formacjach geologicznych. Gaz jest lżejszy od powietrza, bezbarwny i bezwonny, dlatego niebezpieczny, charakterystyczny nieprzyjemny zapach wynika z  specjalnych chemikaliów (merkaptanów), które dodaje się do gazu, pozwala na szybkie wykrycie nieszczelności i może ochronić życie. Energia jest ekstrahowana z gazu głównie poprzez spalanie, co jednak odbywa się tylko wtedy, gdy obecność gazu i powietrza  mieści się w zakresie od 5% do 15%.

Jakie są zalety gazu

Gaz ma wiele zalet, jest łatwo transportowany rurociągami i może być stosowany do różnych celów. Gaz może być transportowany w postaci płynnej za pomocą statków czy cysterny; po dotarciu do centrów przechowywania gaz jest przekształcany w postać gazową i wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej. Koszty składowania są bardzo wysokie, to rezerwy bezpieczeństwa, zachowane w celu rozwiązania tymczasowych przerw dostaw, są wystarczające do zapewnienia potrzeb kraju co najwyżej na kilka tygodni.

Ponadto, dla tej samej ilości wyprodukowanej energii emetycznej z gazu ziemnego jest mniej zanieczyszczeń niż w przypadku innych paliw kopalnych. Użycie gazu pozwala na zmniejszenie zarówno zanieczyszczenia powietrza,  jaki i na emisję dwutlenku węgla.

Gaz i jego zastosowania

Gaz jest źródłem energii, która rozprzestrzeniała się w Europie od początku lat pięćdziesiątych ze względu na jej taniość i obfitość jego rezerw. Wykorzystywany do  użytku domowego podobnie jak energia elektryczna,  podgrzewa wodę bieżącą, wodę w ogrzewaniu centralnym czy potrawy. Gaz ziemny jest rzeczywiście używany przez przemysł w procesie produkcji, a przede wszystkim w elektrowni do produkcji energii elektrycznej. Wystarczy powiedzieć, że około 10-12 proc. energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju pochodzi z elektrowni opalanych gazem. Domowi użytkownicy i firmy konsumują resztę rezerw rynkowych.

button_cta-gaz

Taryfy gazowe

Taryfa gazowa niczym taryfa energiczna to zbiór wszystkich cen i stawki opłat ustalone przez Przedsiębiorstwo. Wszystko w oparciu o taryfy skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia uzasadnionych kosztów związanych z prowadzeniem działalności koncesjonowanej. Ilu dystrybutorów tyle taryf. Najpopularniejsze są taryfy W 1, 2, 3,-3.6 i 4, bo te spotykane są u odbiorców domowych. Sprzedawcy jak i dostawcy, bo ci są w stanie transportować paliwo gazowe (podział rynku podobny do rynku energii elektrycznej) oferujący duży wolumen mogą oferują taryfy W 7 i W8. Pojawiają się i taryfy E oraz Z, zastrzeżone dla odbiorców przemysłowych, klasyfikacja takiego odbiorcy odbywa się na podstawie zamówień mocy ustalonym i IRiESP. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na klasyfikację odbiorcy do danej taryfy są:

Kliponious-green-tickmiejsce odbioru paliwa gazowego,
Kliponious-green-tickrodzaju pobieranego paliwa gazowego:
– gaz wysokometanowy,
– gaz zaazotowany,
–  gaz propan – butan – powietrze,
– gaz propan – butan – rozprężony,
Kliponious-green-tickroczna ilość pobieranego paliwa gazowego oraz cel.

taryfy-gazu

Ceny gazu

Można powiedzieć wolna meksykanka, chociaż taryfa czyli koszt dystrybucji paliwa gazowego ustalany jest w oparciu o realne koszty dystrybutora, to w przypadku sprzedaży marże są inaczej naliczane niż ma się to w stosunku do prądu. Po prostu opłaca się sprzedawać gaz, sprzedawcy tak kształtują cenę i warunki, aby im się to opłacało. Ceny gazu przeliczane są z m3 na kilowatogodziny, a współczynnik konwersji podany jest w umowie bądź regulaminie. Za pewnie znajdzie się też na fakturze za paliwo gazowe. Sprzedawcy gazu coraz częściej ułatwiają kontakt poprzez uruchamianie serwisu – ebok gazownia. Za jego pomocą można m.in. złożyć reklamacje rachunku za paliwo gazowe. Takie narzędzie posiada m.in. największy na polskim rynku sprzedawca gazu, czyli PGNiG Obrót. Funkcjonalności tego eBOKa są opisane na https://energiadirect.pl/poradniki/pgnig-kontakt

Przeliczanie m3 na kWh

konwersja-gazu-na-kwh

konwersja-gazu-na-kwh