Zmiana sprzedawcy energii przy okazji?

Lubimy upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, jednak zmiana dostawcy energii nie powinna odbywać się „przy okazji”. Pochopne czy też nieświadome podpisanie umowy zmiany sprzedawcy energii może być problematyczne.

energiadirect_logo

energiadirect_logo

Porównanie cen

Czy wiesz ile obecnie płacisz za kWh prądu? Nie pytamy o to na ile rachunek wystawia sprzedawca, ale zaledwie o jedną składową rachunku, cenę energii. Skoro nie wiesz to jak chcesz oszczędzać? Oczywiście możesz zmniejszyć zużycie energii, w ten sposób zaoszczędzisz. Jednak my zwracamy uwagę na nieprzemyślaną zmianę. Zwykle umowa podpisana jest lokalem sprzedawcy, w naszym mieszkaniu. Nie mamy wówczas możliwości porównania stawek, nawet jeśli te proponowane przez przedstawiciela są niższe to w umowie która miała być „okazją” może kryć w sobie wiele kruczków.

Zmiana dostawcy energii

Żeby było jasne, nie jesteśmy negatywnie nastawieni do zmiany, ale wiemy, że poza pozytywnymi zjawiskami jakie niesie ten proces odnotowano i przypadki oszustw. Rozwój rynku energii elektrycznej to zdecydowanie pozytyw. Kolejno za tym należy podać możliwość wyboru sprzedawcy, wzrost konkurencji, czy tworzenie nowych produktów i ofert dla odbiorców. To co dobre zawsze sprawia, że w kół tego nasilają się też zjawiska negatywne. Nieuczciwe praktyki to jedna z nich. Przedstawiciel firmy, która reprezentuje sprzedawcę namawia nas na pierwszy rzut oka korzystne warunki. Po zapoznaniu się z umową przed podpisaniem (a to czyni niewielkie grono z nas) dowiadujemy się, że „przy okazji” nabyliśmy ubezpieczenie, sprzęt medyczny czy inne usługi, o których dowiadujemy się dopiero po czasie. Zwykle kiedy mija termin bezszkodowego dal nas wypowiedzenia umowy.

Skąd to całe „zamieszanie”?

Obecny kształt rynku energii nie jest skomplikowany, ale konsumenci często nie rozróżniają podstawowych z tej tematyki. Obładowanie systemu sprawia, że nie zawsze łatwo jest poruszać się w gąszczu przepisów energetycznych. Ludzie nie są nawet świadomi co kryje rachunek do elektrowni, nie wszyscy wiedzą dlaczego po zmianie sprzedawcy będą otrzymywać dwa… Prąd jest dla nas ważny, widmo odcięcia energii czy dłuższej planowanej przerwy. Dlatego jeśli zapuka do nas Pan z energetyki jesteśmy ufni. W małych miejscowościach, gdzie licznik energii elektrycznej odczytywany jest przez od lat tego samego pracownika łatwiej nam uniknąć oszustw. Co jednak, kiedy zapuka obcy, przedstawi się, jako pracownik zakładu i podstawi coś do podpisu? Przeczytacie czy zaufacie mu?

Rynek energii

Uszeregujmy, zatem, pojęcia, aby chaos informacyjny dotyczący pojęć i działania mechanizmów nigdy już nie zagościł. Chaos spowodowany jest nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne w 2007 roku. Od tego czasu do czynienia mamy z liberalizacją rynku energii.

OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego

Wyobraź sobie przedsiębiorstwo energetyczne. Ma ono swoją infrastrukturę elektroenergetyczną, czyli rozdzielnie, stacje transformatorowe, sieci elektroenergetyczne, linie wysokiego, niskiego i średniego napięcia, a do niej podłączone są domy i przedsiębiorstwa odbiorców. Podmiot taki nazywany jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją, czyli dostarczaniem energii elektrycznej. Ustawowo podmiot ten nazywa się operatorem systemu dystrybucyjnego OSD. Każde OSD w Polsce działa terytorialnie, tj. odbiorca nie ma możliwości korzystania wyboru innego podmiotu w zakresie podłączenia do sieci. Nie ma wśród operatorów konkurencji i operatora nie można zmienić. Operator nie sprzedaje energii, pobiera opłaty za jej przesyłanie i bilansowanie (na rynku między podmiotami krajowymi a nie miedzy nim a odbiorcą), utrzymanie należytej jej, jakości. Tak jak brzmi sama nazwa procesu – zmiana sprzedawcy energii, oznacza, że zmienić można sprzedawcę. Więcej o tym na https://energiadirect.pl/zmiana-sprzedawcy

Sprzedawca energii

Sprzedażą zajmuje się spółka obrotu, która może sprzedawać energię odbiorcy końcowemu, który ją wykorzysta a nie zakupi do dalszej odsprzedaży. Sprzedawca umocowany jest koncesyjne aby móc aktywnie sprzedawać. Sprzedawca nie jest właściciele żadnej infrastruktury. Sprzedawcę nazywa się też dostawcą, gdyż jest on podmiotem bilansującym energię, rozliczającym na podstawie odczytu pozyskanego przez OSD. Rozlicza energię między dystrybutorem a klientem. Po podziale rynku na podmioty i zadania, odbiorców przydzielono terytorialne, dlatego obecny sprzedawca jest sprzedawcą z nadania, tzw. sprzedawcą ustawowym/z urzędu. Ze sprzedawcą podpisujemy umowę sprzedaży albo umowę kompleksową na sprzedaż i dostawę energii, tę ostatnią powinniśmy podpisać z dystrybutorem i jest ona bezterminowa. Po zmianie sprzedawcy w razie zawarcia dwóch odrębnych umów rozliczenia są realizowane w każdym okresie rozliczeniowym za pomocą dwóch faktur: jednej za dystrybucję energii wystawianej przez operatora systemu dystrybucyjnego oraz drugiej za energię wystawianej przez sprzedawcę wybranego przez konsumenta. Lista sprzedawców prądu i gazu dostępna na https://energiadirect.pl/sprzedawcy

Po co zmiana sprzedawcy

Głównym celem jest oszczędzanie, zmiana sprzedawcy ma przynieść nam korzyści – obniżenie rachunku za energię. Zmiana obejmuje jedynie takich warunków, za które odpowiedzialny jest sprzedawca. Nie może być mowy, aby obejmowała ona zmiany dot. zakresu działalności OSD jak i opłat zawarte w taryfach. Okazuje się, że nie każda zmiana sprzedawcy to „okazja”, wszystko zależy od warunków umownych. Chociaż są wytyczne odnośnie tego, co ma znajdować się w umowie sprzedażowej, to nie ma zastrzeżeń, aby zapisy odnośnie usług niezwiązanych z energią nie znalazły się w umowie. Niestety nie wszyscy są uczciwi. Dlatego przed taką zmianą należy się chronić. Naszym obowiązkiem jest nie tylko zachęcać do oszczędności, ale i chronić.