Jak czytać fakturę ENERGA Operator

energa faktura

energa faktura

Pierwsza strona:

 1. 1. Kanały kontaktu: adres strony internetowej, numer infolinii,
 2. 2. Informacja o numerze faktury.
 3. 3. Dane Sprzedawcy, właściwy oddział sprzedawcy.
 4. 4. Dane Nabywcy.
 5. 5. Numer klienta, może podlegać zmianie, wówczas najlepiej to skonsultować na infolinii.
 6. 6. Szczegóły rozliczenia: okres rozliczenia, bieżące zużycie, wartość usługi, odsetki za nieterminową wpłatę, opłata za wezwanie do zapłaty zadłużenia.
 7. 7. Sprzedaż energii elektrycznej – okres zużycia, ilość wykorzystanych kWh.
 8. 8. Wartość do zapłaty – saldo klienta.
 9. 9. Termin płatności.
 10. 10. PAYBACK informacja o możliwości zdobycia punktów.
 11. 11. Indywidualny numer konta na jaki należy wpłacać zobowiązanie.
 12. 12. Formy płatności: kod QR, płatności w sklepie lub na poczcie, przelew bankowy.

Druga strona:

 1. energa faktura 2

  energa faktura 2

  1.Okres rozliczenia za energię.

 2. 2. Moc umowna i wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego – wartość natężenia prądu, powyżej której zadziała zabezpieczenie i nastąpi przerwanie dopływu energii.
 3. 3. Grupa taryfowa (określa, według jakich cen i stawek rozliczana jest energia elektryczna. Wybór grupy taryfowej uzależniony jest od sposobu użytkowania energii elektrycznej oraz numer licznika.
 4. 4. Zużycie – ilość energii, która została pobrana w okresie rozliczeniowym, stanowi różnicę pomiędzy wskazaniem obecnym a poprzednim. W tym cena jednostkowa energii elektrycznej, zgodna z cennikiem sprzedawcy. Energia czynna całodobowa – określa ilość pobranej energii elektrycznej.
 5. 5. Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej:
  opłata przesyłowa stała – odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych. opłata przesyłowa zmienna – pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca koszty przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej, w tym bilansowanie zapotrzebowania.
  opłata abonamentowa – odzwierciedlająca koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą.
  opłata jakościowa – pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca utrzymywanie standardów jakości dostawy. Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.
  opłata przejściowa – jest to opłata niezwiązana w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dystrybucyjnego i najogólniej mówiąc stanowi przychód wytwórców (elektrowni) mający na celu pokrycie kosztów rozwiązanych kredytów bankowych zaciągniętych wcześniej na rozbudowę mocy wytwórczych.
 6. 6. Obliczenie podatku VAT.

Klienci Energi mogą korzystać z formy elektronicznej, która jest dostępna 24h/dobę w serwisie Energa24.