Na co uważać przy zmianie sprzedawcy?

Na co uważać przy zmianie sprzedawcy?

Na co uważać przy zmianie sprzedawcy?

Opcje płatności

Sprzedawcy, który nie chcą aby obecni klienci ich opuścili przestrzegają, że po zmianie będziemy opłacać dwa rachunki. Jak jest naprawdę? Sprzedawcy nabywają energię na zasadach TPA, co oznacza, że kupują prąd od energetycznych koncernów, bądź na Towarowej Giełdzie Energii. Z ponad 300 koncesjonowanych sprzedawców zaledwie garstka jest zarządcą sieci przesyłowej, co oznacza, że jednocześnie świadczy usługi sprzedaży jak i dystrybucji (przesyłu). Podpisując umowę z sprzedawcą będącym jednocześnie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, bądź ze spółką, która ma z OSD podpisaną umowę generalną otrzymamy jedną fakturę, na której znajdować się będą zafakturowane opłaty za sprzedaż jak i za przesył. Jeśli sprzedawca nie pełni obowiązków dystrybutora sieci jak i nie współpracuje z nim na podstawie w/w umowy, klient takiego sprzedawcy otrzyma 2 rachunki: za zużyty prąd (energia czynna) i za dystrybucję.

Decydując się na proces zmiany sprzedawcy, warto dopytać na jakich zasadach będziemy opłacać rachunki, czy będą to faktury prognozowane wraz z fakturą korygującą pod koniec roku rozliczeniowego, czy rzeczywiste odczyty. Istnieją także inne możliwości rozliczeń, odbiorca sam podaje odczyt licznika za pośrednictwem panelu obsługi Klienta bądź dzwoniąc na infolinię swojego sprzedawcy, wówczas ma kontrolę nad swoim zużyciem. Rozliczenia są bardzo ważne, dlatego należy upewnić się na jakich zasadach będą się one odbywać, bez obaw nawet jeśli po zmianie będziemy adresatami dwóch faktur całościowe rozliczenie nie będzie wyższe od tego przed zmianą, przecież zmiana jest po to by uzyskać niższą cenę energii. Sprawdź, jak płacić za prąd w Tauronie na https://energiadirect.pl/poradniki/tauron-platnosci

Dodatkowe opłaty

Cena energii czynnej nie jest jedyną kwestią na jaką warto nakierunkować swoją czujność, wybierając nowego sprzedawcę aby obniżyć swoje rachunki. Istotne są także inne opłaty takie jak opłaty handlowe czy rozliczeniowe, które są różne u każdego sprzedawcy, zmieniają się wraz z wprowadzeniem nowej oferty. Warto więc wybierać propozycję tego sprzedawcy, który zrezygnował z pobierania dodatkowych opłat, wówczas zysk jaki wynika z obniżenia stawki za energię czynną, staje się wyższy.

Odszkodowanie za rozwiązanie

Nie zmieniałeś sprzedawcy energii, to obowiązuje Cię 30 dniowy okres wypowiedzenia, jeśli jednak to twoja kolejna zmiana sprzedawcy prądu, wówczas konieczne jest wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą. Uważaj aby zachować okres wypowiedzenia, który może wynosić nawet 3 miesiące. Większość sprzedawców wykonuje tę czynność za klientów, w tym celu potrzebują twojego pełnomocnictwa. Niedostosowanie się do okresu wypowiedzenia wiąże się z karą, która naliczana jest w dwojaki sposób, jako kara naliczana za każdy miesiąc wcześniejszego wypowiedzenia bądź jako ustalona w regulaminie stawka za każdy niepobrany a zdeklarowany w umowie kWh. O tym jak wypowiedzieć umowę na sprzedaż energii na https://energiadirect.pl/poradniki/wypowiedzenie-umowy-sprzedazy-energii-elektrycznej

Okres obowiązywania umowy

Analizując oferty sprzedawców można dojść do wniosku, że na rynku dominują umowy trzy letnie. Zdarzają się także umowy dwu letnie czy roczne, warto wówczas przeliczyć oszczędności, może dłuższy okres umowny wcale nie oznacza „uwiązania,” jest tylko szansą na realne oszczędności.

Nieuczciwi akwizytorzy

Wielu sprzedawców energii (i nie tylko) znanych jest nie z niskich cen, czy wysokiej jakości usług jakie proponują ale z nieuczciwych praktyk takich jak okłamywanie klientów, przemycanie w umowach dodatkowych usług, często płatnych. Wszystko dlatego, iż nikt nie czyta umowy, regulaminu czy dodatkowych warunków bądź aneksów. Takie zaniechanie może okazać się błędem i sporo nas kosztować. Czytajmy dokumenty, na których ma pojawić się nasz podpis, może nas to uchronić przez konsekwencjami najczęściej finansowymi. Pamiętajmy, że od każdej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy uchroni nas 14 dniowy okres wypowiedzenia.