Blog

 

Dlaczego opłaca się zmienić sprzedawcę?

Dlaczego opłaca się zmienić sprzedawcę?

Dlaczego opłaca się zmienić sprzedawcę?

Zmieniając sprzedawcę energii zyskujesz niższą stawkę naliczaną za każdą pobraną kWh energii. W ogólnym rozrachunku Twój rachunek ulega zmniejszeniu. Przeprowadzając analizę obecnego rachunku zwróć uwagę na to ile płacisz za energię czynną jak i ile wynosi opłata handlowa. Nowo wybrany sprzedawca zaproponuje Ci niższe stawki. Obecnie swoboda w negocjacji cen dotyczy jedynie odbiorców korzystających z taryf o oznaczeniu literowym B, C czyli taryf firmowych. Ceny dla odbiorców korzystających z energii w gospodarstwach domowych G podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zmieniając sprzedawcę energii świadomie korzystasz z swoich praw, zyskujesz także świadomość jaką stawkę za energię elektryczną płacisz. Analiza rachunku sprawi, że poznasz obligatoryjne elementy opłaty dystrybucyjnej jaka naliczana jest na fakturze i nie można się od niej uwolnić.

Rocznie możesz powiększyć swój budżet o ponad 60 złotych jeśli dokonasz wyboru najlepszej oferty. Zmieniając sprzedawcę energii dziś chronisz się przed podwyżkami energii jakie mogą wystąpić w przyszłości, a wystąpią z pewnością kiedy unijne przepisy zobligują nas do wprowadzenia niskoemisyjnej gospodarki i zwiększenia nakładów na instalacje zasilane odnawialnymi źródłami energii.

Wypowiadając umowę obecnemu sprzedawcy energii obecny sprzedawca może przystąpić do renegocjowania cen i o obecnej  twojej oferty. Im więcej odbiorców wyrazi chęć do zmiany tym szybciej podmioty działające na rynku energii będą chętniej renegocjować warunki, dostosowywać ofertę pod klienta jak i samemu aktywnie ubiegać się o pozyskanie nowych Odbiorców.

 

Kiedy opłaca się zmienić sprzedawcę energii?

Kiedy opłaca się zmienić sprzedawcę?

Kiedy opłaca się zmienić sprzedawcę energii?

 

Im wyższe zapotrzebowanie na energię tym większe oszczędności możemy uzyskać po zmianie sprzedawcy. Gospodarstwo domowe, w którym zamieszkują cztery osoby, wykazuje roczne zużycie na poziomie 2500-4000 kWh energii eklektycznej. Miesięczne rachunki to ciężar na poziomie 280-420 złotych. Wystarczy, obniżyć stawkę netto za kWh by cieszyć się niższymi rachunkami.

Na zmianie dostawcy najwięcej zyskają przedsiębiorcy, obecnie tylko dla nich (odbiorców taryf B, C) wprowadzono całkowite uwolnienie cen. Oznacza to, że to sprzedawca ustala jej minimalną wysokość, nie tak jak w przypadku cen dla odbiorców indywidualnych, które są zatwierdzane przez Prezesa URE.

Po przeprowadzeniu porównania i przeanalizowaniu obecnych warunków i cen z najnowszymi ofertami sprzedawców odbiorcy indywidualni dojdą do wniosku, że tylko niewiele firm jest w stanie obniżyć ich rachunki. Brak wyraźnych oszczędności zwłaszcza w gospodarstwach charakteryzujących się niskim zużyciem energii, może zniechęcić do zmiany. Lojalność do sprzedawcy na dłuższą metą może się jednak okazać nietrafioną decyzją. Cenniki rosną a nas nic przed tym nie chroni, dlatego sprzedawcy analizując problemy odbiorców wprowadzili m. in. oferty dzięki, którym uzyskujemy oszczędności, należą do nich np. darmowe weekendy, darmowe godziny czy rok energii za darmo dla wybranego urządzenia domowego.

Na co uważać przy zmianie sprzedawcy?

Na co uważać przy zmianie sprzedawcy?

 

Opcje płatności

Sprzedawcy, który nie chcą aby obecni klienci ich opuścili przestrzegają, że po zmianie będziemy opłacać dwa rachunki. Jak jest naprawdę? Sprzedawcy nabywają energię na zasadach TPA, co oznacza, że kupują prąd od energetycznych koncernów, bądź na Towarowej Giełdzie Energii. Z ponad 300 koncesjonowanych sprzedawców zaledwie garstka jest zarządcą sieci przesyłowej, co oznacza, że jednocześnie świadczy usługi sprzedaży jak i dystrybucji (przesyłu). Podpisując umowę z sprzedawcą będącym jednocześnie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, bądź ze spółką, która ma z OSD podpisaną umowę generalną otrzymamy jedną fakturę, na której znajdować się będą zafakturowane opłaty za sprzedaż jak i za przesył. Jeśli sprzedawca nie pełni obowiązków dystrybutora sieci jak i nie współpracuje z nim na podstawie w/w umowy, klient takiego sprzedawcy otrzyma 2 rachunki: za zużyty prąd (energia czynna) i za dystrybucję.

Decydując się na proces zmiany sprzedawcy, warto dopytać na jakich zasadach będziemy opłacać rachunki, czy będą to faktury prognozowane wraz z fakturą korygującą pod koniec roku rozliczeniowego, czy rzeczywiste odczyty. Istnieją także inne możliwości rozliczeń, odbiorca sam podaje odczyt licznika za pośrednictwem panelu obsługi Klienta bądź dzwoniąc na infolinię swojego sprzedawcy, wówczas ma kontrolę nad swoim zużyciem. Rozliczenia są bardzo ważne, dlatego należy upewnić się na jakich zasadach będą się one odbywać, bez obaw nawet jeśli po zmianie będziemy adresatami dwóch faktur całościowe rozliczenie nie będzie wyższe od tego przed zmianą, przecież zmiana jest po to by uzyskać niższą cenę energii.

Dodatkowe opłaty

Cena energii czynnej nie jest jedyną kwestią na jaką warto nakierunkować swoją czujność, wybierając nowego sprzedawcę aby obniżyć swoje rachunki. Istotne są także inne opłaty takie jak opłaty handlowe czy rozliczeniowe, które są różne u każdego sprzedawcy, zmieniają się wraz z wprowadzeniem nowej oferty. Warto więc wybierać propozycję tego sprzedawcy, który zrezygnował z pobierania dodatkowych opłat, wówczas zysk jaki wynika z obniżenia stawki za energię czynną, staje się wyższy.

Odszkodowanie za rozwiązanie

Nie zmieniałeś sprzedawcy energii, to obowiązuje Cię 30 dniowy okres wypowiedzenia, jeśli jednak to twoja kolejna zmiana sprzedawcy prądu, wówczas konieczne jest wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą. Uważaj aby zachować okres wypowiedzenia, który może wynosić nawet 3 miesiące. Większość sprzedawców wykonuje tę czynność za klientów, w tym celu potrzebują  twojego pełnomocnictwa. Niedostosowanie się do okresu wypowiedzenia wiąże się z karą, która naliczana jest w dwojaki sposób, jako kara naliczana za każdy miesiąc wcześniejszego wypowiedzenia bądź jako ustalona w regulaminie stawka za każdy niepobrany a zdeklarowany w umowie kWh.

Okres obowiązywania umowy

Analizując oferty sprzedawców można dojść do wniosku, że na rynku dominują umowy trzy letnie. Zdarzają się także umowy dwu letnie czy roczne, warto wówczas przeliczyć oszczędności, może dłuższy okres umowny wcale nie oznacza „uwiązania,” jest tylko szansą na realne oszczędności.

Nieuczciwi akwizytorzy

Wielu sprzedawców energii (i nie tylko) znanych jest nie z niskich cen, czy wysokiej jakości usług jakie proponują ale z nieuczciwych praktyk takich jak okłamywanie klientów, przemycanie w umowach dodatkowych usług, często płatnych. Wszystko dlatego, iż nikt nie czyta umowy, regulaminu czy dodatkowych warunków bądź aneksów. Takie zaniechanie może okazać się błędem i sporo nas kosztować. Czytajmy dokumenty, na których ma pojawić się nasz podpis, może nas to uchronić przez konsekwencjami najczęściej finansowymi. Pamiętajmy, że od każdej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy uchroni nas 14 dniowy okres wypowiedzenia.

Ile trwa procedura zmiany sprzedawcy energii?

Ile trwa procedura zmiany?

Ile trwa procedura zmiany sprzedawcy energii?

Termin zmiany sprzedawcy jest ustawowo regulowany i wynosi 30 lub 14 dni, rozpoczyna się od dnia zgłoszenia zmiany sprzedawcy odpowiedniemu OSD. Termin skraca się do 14 w przypadku  kolejnej zmiany sprzedawcy. Czas ten, może wydłużyć się  jeżeli  będzie to wynikało z terminów wypowiedzenia umowy poprzedniemu sprzedawcy, który może wynosić nawet 3 miesiące.

Sprzedawcy energii chcąc zachować przejrzyste warunki rozliczeń i wprowadzenia nowej umowy, wdrażają cały proces w odpowiednim czas tak by odbiorca stał się ich klientem z datą pierwszego dnia miesiąca.

Warto nadmienić, że zmiana  sprzedawcy energii nie powoduje przerw w dostawach prądu, ponieważ za ciągłość dostaw odpowiada Operator Systemu Dystrybucyjnego, a z nim podpisujemy nową umowę na świadczenie usług przesyłu. Warto zatroszczyć się by umowa z nowym sprzedawcą weszła w życie następnego dnia po zakończeniu umowy z obecnym sprzedawcą.

 

Co jeszcze możesz zyskać zmieniając sprzedawcę?

Co jeszcze możesz zyskać zmieniając sprzedawcę?

Co jeszcze możesz zyskać zmieniając sprzedawcę?

Dodatkowe usługi oferowane przez sprzedawców

Rynek nie tylko energetyczny przyciąga klienta dodatkowymi ofertami, wśród sprzedawców prądu zapanował trend na dodatkowe usługi. Oszczędności zyskamy zmieniając sprzedawcę energii i paliwa gazowego podpisując umowę z jedną firmą, która oferuje te usługi. Ostatnio bardzo popularne są usługi naprawcze takie jak energetyczne assistance, jednak można otrzymać także usługi medyczne jak i na korzystnych zasadach podpisać umowę z bankiem.

Gwarancja ceny

Najpopularniejszym sposobem przyciągnięcia klienta poza ceną energii jest gwarancja stałej ceny przez cały okres obowiązywania umowy. Wówczas odbiorca ma pewność, że uzyskał niezmienną  stawkę za prąd. Oferta jest kusząca, co jednak jeśli prąd stanieje, chociaż prognozy na to nie wskazują? Z analizy ofert wynika, że jedynie kilkoro sprzedawców dopuszcza renegocjację cennika podczas trwania umowy, jednak takie działanie może być przeprowadzone jedynie raz. Warto więc się zastanowić kto będzie naszym sprzedawcą i na jakich warunkach.

Przyłącze elektryczne dla budynku

Przyłącze elektryczne dla budynku

Przyłącze elektryczne dla budynku

Czym jest przyłącze?

Energetyka pod pojęciem przyłącza rozumie urządzenie lub zespół urządzeń, jakie łączą sieć energetyczną niskiego napięcia z instalacją odbiorczą. Przyłącze składa się, więc zabezpieczenia głównego całego obiektu  oraz układ rozliczeniowo- pomiarowy (licznik prądu) służący do rozliczeń z Sprzedawcą energii i dystrybutorem odpowiedzialnym za dostawę energii elektrycznej.

Dokumentem, który określa techniczne wartość zabezpieczenia przedlicznikowego jest projekt budowlany przyłącza opracowany prze dystrybutora pt. „Warunki Techniczne Przyłączenia”, wszelkie jego szczegóły uzależnione są od wysokości mocy przyłączeniowej.

Moc przyłączeniowa

To właściciel obiektu, wnioskodawca musi określić wysokość mocy przyłączeniowej. Powinien przy jej określaniu wziąć pod uwagę to, co ma na nią największy wpływ, czyli ilość i rodzaj odbiorników elektrycznych, które będą obecne w budynku.

Rodzaje przyłączy

Wnioskować można o jedno z dwóch rodzajów przyłącza, odróżnia je cena jak i rodzaj wykonywanych prac. Przyłącze kablowe oznacza, że nasza instalacja połączona jest z siecią energetyczną kablem zakopanym w ziemi. W tym przypadku złącze  ukryte jest w estetycznej skrzynce,  usytuowanej gdzieś na terenie działki (jeśli nie ma przeciwwskazań, złącze można usytuować także na ścianie budynku). W takim złączu znajduje się licznik energii elektrycznej oraz zabezpieczenia główne (do których użytkownik nie ma dostępu – są one własnością Zakładu Energetycznego). Przyłącze napowietrzne wykonywane jest jedynie wtedy, gdy w pobliżu budynku przebiega napowietrzna linia energetyczna. Ten typu przyłącza wykonuje się najczęściej, ze względu na niższe koszty jak i występowanie linii napowietrznych.

Dodatkowo instalacja składa się z:

Kliponious-green-tickzłączy instalacji elektrycznej,

Kliponious-green-tickrozdzielnicy głównej,

Kliponious-green-tickuziomu budynku,

Kliponious-green-tickgłównej szyny uziemiającej,

Kliponious-green-tickwewnętrzne linie zasilające (WLZ),

Kliponious-green-tickinstalacji odbiorczej.

Procedura wnioskowania przyłączenia do sieci

Podstawowymi krokami do uzyskania przyłącza są:

Kliponious-green-tickzawnioskować o podłączenie, wnosząc wniosek do Zakładu Elektrycznego, obecnie Operatora Sieci Dystrybucyjnej OSD

Kliponious-green-tickpodłączyć instalację do sieci energetycznej według wytycznych Zakładu Energetycznego,

Kliponious-green-tickzawrzeć „Umowę o sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług przesyłowych”.

Konieczne jest, aby działka, którą chcemy podłączyć, musi znajdować się w miejscowym planie zagospodarowania terenu.  W takim wypadku będziesz mógł skorzystać z możliwości zryczałtowanych opłat za przyłączenie do sieci energetycznej.  Inaczej poniesiesz dodatkowe koszty przyłączenia.

Przyłącze wykonuje Zakład Energetyczny ZE, właściwy miejscowo, w zależności od terenu na jakim znajduje się budynek.

W biurze obsługi ZE znajduje się wniosek, który należy wypełnić, we wniosku o wydanie Warunków Technicznych Przyłączenia przyszły odbiorca musi  podać, jaką maksymalną moc chcemy pobierać z sieci Zakładu. Przed złożeniem wniosku należy skompletować potrzebne dokumenty, którymi są:

Kliponious-green-tick mapa geodezyjna z naniesioną działką i jej położenie wobec istniejącej sieci energetycznej,

Kliponious-green-tick tytuł własności działki lub budynku/mieszkania.

Zakład po zapoznaniu się z wnioskiem i jego akceptacji wydaje Warunki Przyłączenia oraz wysyła do wnioskodawcy propozycję  umowy przyłączeniowej. Po zaakceptowaniu Umowy Przyłączeniowe i  jej podpisaniu oraz wpłaceniu zaliczki określonej w umowie, Zakład Energetyczny wykona przyłącze do naszego obiektu.

Po wykonaniu przyłącza musimy jeszcze podpisać z Zakładem Energetycznym „Umowę sprzedaży energii elektrycznej i usług przesyłowych” wypełniając wcześniej odpowiedni „Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i usług przesyłowych”.

10  Błędów jakie popełnimy przy zmianie sprzedawcy energii

Błędów jakie popełnimy przy zmianie sprzedawcy energii

Błędów jakie popełnimy przy zmianie sprzedawcy energii

Na rynku energii od dawna istnieje wiele ofert elektrycznej, po uwolnieniu rynku istnieje możliwość dopasowanie różnych profili, dzięki skorzystaniu z ofert można zaoszczędzić nawet kilka set złotych rocznie. Mimo to, nie wszystkie oferty są idealnym rozwiązaniem dla każdego odbiorcy. Oto 10 błędów, których należy unikać, aby nie utopić się wybierając złą ofertę.

  1. Chcąc nas namówić na złą ofertę

Nie wszystkie oferty dostawców energii elektrycznej są dostępne dla każdej kategorii umów. Na przykład, aby mieć zasilanie po raz pierwszy w jeszcze nie wybudowanym domu musimy korzystać z taryfy c11, tzw. taryfy budowlanej.

Jeśli masz już domu to w kontrakcie, sprzedawca mógł zawrzeć klauzulę, o tym, że przez jakiś czas nie będziesz mógł zmienić dostawcy prądu. Długość umowy i kwestia wypowiedzenia są ważne, od nich zależy na jaki okres będziesz wykluczony w konkurencyjnego rynku energii.

  1. Nie wiem, jakie jest moje zużycie

Najważniejszym parametrem dla określenia najwłaściwiej oferty na energię jest roczne zużycie w kWh. Niektóre oferty sprzedaży rynku są wygodne dla rodzin o wysokim zużyciu energii, ale nie dla tych, którzy za energię elektryczną płacą mało.

Twoje roczne zużycie jest znajduje się na rachunkach za energię elektryczną. Ale można również w prosty sposób sprawdzić to u dystrybutora. Im niższe zużycie tym mniejsze oszczędności, a przy wysokiej opłacie handlowej zmiana może wyjść na nieopłacalną.

  1. Aktywacja podwójnej stawki, wygodne, ale czy dla Ciebie?

Na wolnym rynku istnieje dwupoziomowość taryfy, obejmujących różne koszty w zależności od czasu, w którym można pobierać energię elektryczną. Obniżone okresy dla tych stawek zazwyczaj wahają się od 22.00 do 06.00 w dni powszednie oraz w zależności od taryfy przez cały weekend lub święta.

Są wygodne dla osób, które spędzają większość dnia z dala od domu, lub dla tych, którzy udaje się przenieść większość swojej konsumpcji, (co najmniej 75%) na niższe godziny. W ten sposób można skorzystać z niższych kosztów i zadbać o zmniejszenie rachunków za energię elektryczną. Jeśli w domu zawsze jest ktoś obecny, to trzeba unikać taryf dwupoziomowych. Różnica w stawkach może spowodować naliczenie dużych faktur za energię.

  1. Nie wiem, czy warto zmieniać czy lepiej produkować?

Jeśli zależy Ci, aby chronić środowisko, ale nie jesteś w stanie zainstalować system fotowoltaicznego to wybierz sprzedawcę korzystającego z  zielonej energii, a tym samym możesz się przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Zielone certyfikaty są dostępne dla ekologicznego źródła energii elektrycznej. Wystarczy, że dostawca i jego energia elektryczna będzie jedną z tych ofert, która pochodzi wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Zwykle stanowią one cenę nieco wyższą od klasycznej dostawy. Jeśli twoim celem jest, aby tylko zaoszczędzić pieniądze, lepiej uniknąć tych stawek.

  1. Ustalona cena oznacza stałe rachunki

Wybierz ofertę po stałej cenie. Cena energii pozostaje zablokowana na 12 lub ​​24 miesięcy, w zależności od oferty.

„Składnik energii” jest najbardziej wrażliwy na zmiany kosztów na rynku energii, ale nie jest to ostateczna cena do zapłaty, jeśli w umowie czy regulaminie nie będzie zapisu u jego stałości, oznacza to, że wysokość rachunku może rosnąć, co miesiąc.

  1. Włącz stronę internetową

Istnieje zmiana sprzedawcy online,  są firmy sprzedażowe, które i działają wyłącznie w Internecie.

W rzeczywistości, patrząc na ceny proponowane przez większych sprzedawców oferujących jednorazową Sawkę za wprowadzenie cennika, można łatwo zauważyć, że to pewna wygoda i pozbycie się jednorazowego kosztu. Z

Jednak nie wszyscy konsumenci mają łatwy dostęp do tych przystępnych cenach: seniorzy o niskich dochodach i niektóre rodziny mogą nie mieć połączenia z Internetem w domu, aby przeczytać rachunki i zarządzać swoimi umowami.

  1. Propozycja a kontrakt do ostatecznej umowy

Rynek energii nie mieni się często, niektóre przepisy działają od lat, co jest polem do wymuszeń. Odbiorca proszony o podpisanie „projektu umowy” ustalonej przez sprzedającego ma się czego obawiać. Jest to dokument, który zawiera wszystkie elementy umowy (w tym warunków cenowych i dostaw), które konsument zaakceptował swoim podpisem. Po podpisaniu propozycja natychmiast angażuje konsumenta (zwykle jest to nieodwołalne), ale ab stało się wiążące, konieczne jest aby odbiorca w ciągu 14 dni nie wycofał się z umowy.

Po tym terminie, wniosek zostanie automatycznie cofnięty, a konsument nie ma już żadnych zobowiązań wobec sprzedającego. Dotyczy to umowy zawieranej na odległość.

  1. Należy przeczytać umowę

W chwili, gdy otrzymasz kontrakt na dostawy należy sprawdzić, czy wszystkie klauzule są obecne, należy dokładnie sprawdzić wszystkie paragrafy

URE poprzez swoje działania określił, co musi być niezbędne i istotne, jakie warunki umowy są akceptowane, która powinna zawierać:

Kliponious-green-tick dokładny adres i tożsamość dostawcy energii;

Kliponious-green-tick adres, pod którym energia zostanie dostarczona;

Kliponious-green-tick rodzaj usługi;

Kliponious-green-tick datę rozpoczęcia;

Kliponious-green-tick na czas określony;

Kliponious-green-tick wszelkie ustalenia dotyczące przedłużenia, jeśli nie jest ona nieograniczona.

Oprócz szczegółowych informacji na temat charakterystyki energetycznej w umowie zawarty musi być koszt usługi, warunki do rozliczeń, warunki płatności i żadnych dodatkowych opłat dla klienta, a zabezpieczenia mające a celu jego ochronę jako metodologia na zamówienie oraz informacji jak wypowiedzieć lub zmienić umowę.

  1. Nie porównujesz oferty

Przed uaktywnieniem oferty, konieczne jest, aby porównać ceny energii elektrycznej, aby znaleźć te, która najlepiej odpowiadał naszym potrzebom. Porównując oferty można zidentyfikować te, które oferują oszczędności i te, których absolutnie należy unikać, ponieważ wiążą się dodatkowe opłaty.

  1. Nie zgłaszanie naruszeń

Sprzedawcy muszą przestrzegać praw odbiorców jak i praw konkurencji, prawa energetycznego czy prawa cywilnego. Wszelkie naruszenia w ich strony powinny zostać zgłaszane do odpowiednich organów.