Co to jest prąd budowlany?

Odbiorcy, którzy budują się są automatycznie są przydzieleni do tzw. taryfy budowlanej. Cechuje się ona wyższymi stawkami za prąd, niż w przypadku zwykłej, domowej taryfy.

Prąd „budowlany a zwykły”

Prąd na budowie jest niezbędny – bez z niego trudno wykonywać prace budowlane. Aby jednak prąd na działce był doprowadzony należy przejść proces podłączenia prądu. Procedura ta rozpoczyna się złożeniem wniosku wraz z wymaganymi dokumentami u lokalnego dystrybutora energii elektrycznej, a kończy podpisaniem umów: na dystrybucję i sprzedaż prądu lub jednej umowy: tzw. kompleksowej. Prąd budowlany a zwykły – czym się różnią? Osoby, które się budują są przydzieleni do grupy taryfowej C11. Jest to standardowa taryfa dla firm o niewielkim i średnim zużyciu energii elektrycznej. Jak wiadomo prąd dla biznesu jest droższy, niż dla gospodarstw domowych. Do wyboru jest także taryfa dwustrefowa, ale ta niekoniecznie jest korzystna dla odbiorców budujących się.

Przejście z taryfy budowlanej na G

Zmiana taryfy energetycznej z budowlanej na zwykłą jest możliwa, tylko wtedy jeśli przedsiębiorstwu energetycznemu dostarczymy jeden z dokumentów:

  • Dokument zezwalający na użytkowanie obiektu. Wystawia go właściwy organ Starostwa Powiatowego.
  • Zawiadomienie o całkowitym albo częściowym zakończeniu budowy. Dokument ten także wystawa właściwy organ Starostwa Powiatowego.

Przejście na zwykłą taryfę budowlaną oznacza także konieczność podpisania nowej umowy na dystrybucje oraz sprzedaż prądu.