Ile trzeba zapłacić za przyłączenie prądu do działki?

Proces przyłączenia do sieci jest czasochłonny i wymaga załatwienia wielu formalności. Od czego zacząć i ile będzie nas to kosztować?

Warunki techniczne przyłączenia do sieci

Proces przyłączenia do sieci energetycznej czy to działki, domu czy ogródka działkowego rozpoczyna się od złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej danego dystrybutora energii elektrycznej (dany teren jest obsługiwany przez jednego operatora systemu dystrybucyjnego), w punkcie obsługi klienta lub wygenerować za pomocą generatora wniosków o przyłącze energetyczne https://energiadirect.pl/wnioski. We wniosku należy już określić moc przyłączeniową oraz oszacować średnie zużycie energii. Na wydanie warunków firma energetyczna ma 30 dni. Jednak jeśli napięcie znamionowe będzie powyżej 1 kV to czas ten wydłuża się do 150 dni. Pamiętajmy, aby do wniosku dołączyć dokument potwierdzający własność danego obiektu oraz mapkę geodezyjną. Potem zlecamy projekt budowlany, którego elementem jest projekt WZL (wewnętrzna linia zasilająca).

Termin przyłączenia prądu

Zakład energetyczny wraz z warunkami przyłącza energetycznego powinien wydać nam projekt umowy. W nim jest określany czas od kiedy będzie można korzystać z prądu budowlanego. Tutaj warto dodać, że podana data będzie raczej zawyżona. Wykonanie przyłącza kończy się montażem skrzynki na działce i zawarciem umowy na sprzedaż i dystrybucję energii (można wybrać innego sprzedawcę, ale nie dystrybutora).

Koszt przyłącza energetycznego

To ile będzie nas kosztować przyłącze zależy przede wszystkim od jego rodzaju. Droższe jest przyłącze kablowe, tańsze przyłącze napowietrzne. Na koszt przyłącza wpływa także moc przyłączeniowa oraz długość przyłącza. Stawki możecie znaleźć tutaj: https://energiadirect.pl/poradniki/ile-kosztuje-przylaczenie-pradu-do-dzialki-budowlanej