Energia pierwotna, końcowa, użytkowa –  warto wiedzieć

Może przeciętny odbiorca energii nie zastanawia się, czym energia pierwotna różni się od energii końcowej a czym jest energia użytkowa?

porownywarki-cen-energii

Energia pierwotna

Z taką energią mamy do czynienia określając energię zawartą w źródłach, takich jak paliwa i inne nośniki. Energia ta jest  niezbędnych do pokrycia zapotrzebowania na energię końcową. Pozyskanie energii to cały łańcuch procesów od pozyskania, konwersji i transportu do przesłania energii do odbiorcy końcowego. Dlatego energia pierwotna jest istotna  z punktu widzenia strategii zrównoważonego rozwoju, wykorzystywane przede wszystkim w polityce, ekonomii i ekologii.

Energia końcowa

Energia końcowa – ciepło i energia dostarczana granicy systemu grzewczego, jakim może być budynek. Ciepło i energia użyteczna niezbędne są do ogrzewania pomieszczeń jak i innych potrzeb bytowych. Bez energii nie można zapewnić podstawowych potrzeb higienicznych i gospodarskich.

Energia użytkowa

Energia użytkowa – to nic innego ja wykorzystanie w praktyce energii, która ma być wykorzystana do ogrzewania i wentylacji, inaczej mówiąc do utrzymania wymaganej temperatury powietrza. Ważne jest, aby umieć określić ilość energii użytkowej, wówczas w mieszkaniu nie zamontujemy zbyt małej mocy. Jak wiadomo niedobór mocy może spowodować problemy z instalacją, zaś zbyt duże zaopatrzenie w moc spowoduje kary za jej nie wykorzystanie, ale to w przypadku odbiorców przemysłowych. Warto wiedzieć też gdzie najtańszy prąd można nabyć, dlatego sprawdzajmy cenniki sprzedawców na https://energiadirect.pl/cenniki

Warto też wiedzieć, kto wynalazł prąd.