Polak kredytuje się rachunkiem za prąd

Polscy emeryci zaciągają zbyt dużo kredytów, głównie na spłatę bieżących zobowiązań. Seniorzy coraz hardzi, o czym świadczy fakt, że w minionym roku zadłużenie emerytów wzrosło o czterdzieści proc. Obecnie średni dług seniora w Polsce wynosi aż 12 tys. 300 zł!

kolejna zmiana sprzedawcy energii

kolejna zmiana sprzedawcy energii

Tak alarmujące dane podaje Krajowy Rejestr Długów —biuro przechowujące i udostępniające informacje gospodarcze o zadłużeniu. Polski senior musiałby przeznaczyć na spłatę co najmniej kilka emerytur!

Dzieci często nie wiedzą, w jakie tarapaty popadli ich rodzice. Gdy 70 letnia mama Katarzyny Sielickiej z Brzegu pojechała do sanatorium,  córka wysprzątała jej mieszkanie. W szufladzie znalazła… kilka umów kredytowych. — Łącznie aż na 9 tysięcy zł! W tym zakupy wełnianej pościeli i garnków, rzekomo „trzeciej generacji”, do jakich mamę namówiono na pokazach, oraz tzw. szybką pożyczkę — opowiada Katarzyna. — Mama dała się naciągnąć, a potem próbowała spłacać raty. Kiedy zaś ją przerosły, poszła do parabanku.  Główny powodem zadłużania się seniorów jest więc ich niewiedza. Zostają oszukani, nie wiedzą na co się zgadzają. Podobnie jest w przypadku sprzedawców oferujących zmianę sprzedawcy, mówiących, że cena kWh spadnie. Oczywiście jest to możliwe, ale należy takiego sprzedawcę dokładnie sprawdzić. Najlepiej skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych w tym zakresie doradców na https://energiadirect.pl/

Co prawda świadczenia emerytalne często nie wystarczają, by zapłacić za mieszkanie i bieżące rachunki za energię, kupić leki i mieć na życie. A wiemy, że Polacy lubią się kredytować nie opłacając rachunków na czas. Z prawa wynika, że firma energetyczna ma możliwość wstrzymania dostaw energii elektrycznej wówczas, gdy konsument zwleka z opłaceniem rachunku przez minimum 30 dni po upływie terminu płatności. Seniorzy zestresowani taką sytuacją ratują się szybkimi pożyczkami, czemu sprzyja mała liczba formalności oraz niskie wymogi dochodowe.

Aby uniknąć ryzykownego zadłużenia, powinniśmy przede wszystkim ostrożniej podejmować decyzje o pożyczkach i kontrolować stan finansów zwłaszcza osób starszych, którzy chcą być niezależni. Ponadto emeryci zadłużają się na rzecz dzieci lub wnuków.

Bywa, że młodzi proszą o wzięcie dla nich pożyczki, a potem nie spłacają rat. Banki oraz parabanki dosyć chętnie pożyczają emerytom, ponieważ mają oni stały dochód. Gdy nie są w stanie spłacać zobowiązań, ich długi odkupują m.in. firmy windykacyjne. Seniorzy są też nękani przez komorników. — Wyjściem może być wystąpienie do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej — mówi dr Olga M. Piaskowska z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS.

Ale musi to zrobić sam senior. Ponadto sąd może uznać, że to on w całej tej sytuacji zawinił i oddalić wniosek. Jednak w przypadku ogłoszenia upadłości część zobowiązań będzie umorzona, a dłużnik nie zostanie bez środków do życia.

Z naciągaczami również możemy walczyć. Istnieje możliwość wycofania się np. z umowy pożyczki na drogie garnki, ze umowy na zmianę sprzedawcy jeśli została podpisana pod wpływem błędu. Należy wówczas napisać pisemne oświadczenie i wysłać je do odpowiedniej firmy, wskazując, że na podstawie art. 84 kodeksu cywilnego uchylamy się od skutków prawnych oświadczenia woli zawartego w umowie. W piśmie tym należy podać datę i wszystkie okoliczności, a w szczególności, na czym błąd polegał i że wpłynął na naszą decyzję. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia wadliwa umowa przestaje być ważna z mocą wsteczną. Oświadczenie należy złożyć w ciągu roku od wykrycia błędu. Wcześniej warto skonsultować się z Rzecznikiem Praw Konsumentów lub poprosić o darmową pomoc prawną w urzędzie gminy. Co innego możemy zrobić,  jeśli podpiszemy taką umowę? Ważny jest czas. Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Koniecznie trzeba wysłać pisemne wypowiedzenie listem poleconym!