Awaria przydrożnego oświetlenia

Ile to razy idąc wieczorem na spacer czy jadąc w nocy brakuje nam oświetlonych dróg i chodników. Ze względów bezpieczeństwa nie tylko pieszych, dlatego warto, aby latarnie uliczne działały o każdej porze.

lampa-uliczna

Niedziałająca latarnia

Problemem jest gdzie zgłosić niedziałającą latarnię. Dzwonimy do najbliższego Zakładu energetycznego, Zarządu Dróg, Gminy czy Urzędu Miasta. Okazuje się, że są to właściwe drogi zgłaszania awarii, bowiem i tak zgłoszenie trafi odpowiedniej firmy energetycznej, której gmina powierzyła pracę nad ulicznym oświetleniem. Jeśli przetarg w danej gminie (małe wsie i miasta) nie był organizowany, to zajmuje się tym lokalny dystrybutor.

991 Pogotowie Energetyczne

W przypadku awarii oświetlenia i przepalonych żarówek liczy się szybkość w działaniu. Gdzie, więc iść, do kogo dzwonić, bo przecież nie zawsze mamy blisko do urzędu, nie znamy też numeru telefon. Wówczas najlepiej zadzwonić do pogotowia energetycznego – 991.

Infolinia jest darmowa, zgłaszający musi się przedstawić. Tzw. komunikat IVR, poda nam dwie opcje, pierwszą jest zgłoszenie awarii, w tym wypadku możemy trochę poczekać, bowiem automat przeprowadzi nas przed dalszą część komunikatów. Drugą opcją jest zgłoszenie bezpośredniego zagrożenia życia. Po połączeniu się z konsultantem musimy dokładnie powiedzieć, na jakiej ulicy znajduje się obiekt (latarnia), im dokładniej podamy lokalizację tym sprawniej będzie konsultantowi sporządzić notatkę i wysłać odpowiednie służby. Więcej o pogotowiu energetycznym na https://energiadirect.pl/poradniki/pogotowie-energetyczne

Minusem jest czas, odpowiedzialne za stan techniczny latarni firmy czy dystrybutor energii, mają nawet miesiąc od chwili przyjęcia zgłoszenia na naprawę. Inaczej wygląda to w przypadku, kiedy samorząd ma podpisaną umowę z firmą, która zajmuje się oświetleniem ulicznym, wówczas takie przypadki muszą być usunięte szybciej. W dużych miastach, awarie są tak częste, że naprawy możemy spodziewać się faktycznie w terminie miesiąca.