Reklamacja rachunku za prąd

Wysoki rachunek za prąd może przerazić, wówczas dzwonimy do sprzedawcy, piszemy e-mail czy pismo.  Przyczyn wysokiego rachunku może być wiele, źle podany stan licznika, może specjalnie zawyżone zużycie, błąd w przeliczeniu megawatogodzin na kilowatogodziny, zły stan licznika.  Nie ważne, aby uzyskać swoje musisz dobrze napisać reklamację żeby pismo nie zostało odczytane, jako zgłoszenie nieprawidłowości w fakturze.

reklamacja-rachunku-za-prad

reklamacja-rachunku-za-prad

Procedura zgłoszenia reklamacji usługi dostawy prądu

Reklamować możemy dłuższą niż 24 godzinną przerwę w dostawie energii, wówczas nazywamy to bonifikatą. Jeśli dociera do nas energie o parametrach gorszych wartości niż wskazuje umowa to także możemy wnieść prośbę o wypłatę bonifikat. Podczas awarii zostanie uszkodzony nasz odbiornik, a zadziej się to za przyczyną niższych wartości energii czy zbyt długiej przerwy możemy starać się o odszkodowanie. Z kolei, w przypadku, gdy sprawa dotyczy rozliczeń musimy złożyć reklamację. Standardowy termin na jej rozpatrzenie to 30 dni, ale umowa może wskazywać, że ma być ona rozpatrzona przez dostawcę usługi energetycznej najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. Termin rozpatrzenia reklamacji jest o tyle istotny, że jeśli sprzedawca go nie dotrzymał to reklamacja uznawana jest za rozpatrzoną na korzyść klienta.

Reklamacja rachunku za prąd

Odbiorcy energii maja prawo do otrzymania od przedsiębiorstwa energetycznego kompleksowych wyjaśnień odnośnie podstaw naliczenia, jaki wysokości cen za energię i opłat dodatkowych. (ceny energii sprawdź TU) Informacje te sprzedawcy i dystrybutorzy świadczą nieodpłatnie. Dodatkowo musimy otrzymać informacje w zakresie standardów jakościowych, systemu obliczeń bonifikat czy innych kryteriów obsługi odbiorców, aktualnych taryf oraz rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielenia innej odpowiedzi.

Reklamacja faktury za prąd

Uważamy, że każe pismo, które w swojej treści wykazuje nie zadowolenie klienta powinno być rozpatrywana, jako reklamacja. Niestety tak nie jest, jeśli pismo nie wykaże odpowiednich elementów to może nie być rozpatrzone, jako reklamacja a zgłoszenie nieprawidłowości w fakturze za prąd. Przyznam, że nie słyszeliśmy nigdy o czymś takim, bo słysząc ten zwrot myślimy, że to nic innego jak reklamacja.

Co powinna zawierać reklamacja?

Są pewne obligatoryjne elementy, bez których sprzedawca nawet nie będzie chciał się z nami skontaktować, a co dopiero rozpatrywać naszej sprawy. Nawet, jeśli podpiszemy się imieniem i nazwiskiem, krótko nakreślając problem na formularzu internetowym sprzedawcy, wiadomość może przepaść w gąszczu innych. W tym optymistycznym wariancie sprzedawca poprosi o uzupełnienie danych. Warto pamiętać, że jeśli sprzedawca nie gwarantuje w umowie innego niż pisemnego trybu rozpatrywania reklamacji to nasze zgłoszenie nic nie da. W reklamacji muszą być zawarte pewne elementy:

Kliponious-green-tickimię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziby Odbiorcy, oraz adres punku poboru PPE,

Kliponious-green-ticknumer abonenta, klienta,

Kliponious-green-tickokreślenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu jeśli taki zaistniał,

Kliponious-green-tickprzedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

Kliponious-green-tickdatę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi,

Kliponious-green-tickwysokość kwoty odszkodowania lub innej należności w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty,

Kliponious-green-ticknumer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub wniosek o zaliczenie go na poczet przyszłych płatności,

Kliponious-green-tickpodpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

Gdzie składać reklamację?

Przyjmuje się, że reklamacja powinna być podpisana przez odbiorcę, tego odbiorcę który podpisał umowę z sprzedawcą, a nie innego domownika. Dla wygody klientów, których niektóre firmy maja nawet 3 miliony, spółki obrotu otworzyły inne kanały komunikowania się, a a ich pośrednictwem można składać reklamację. W firmie Tauron reklamację można zgłosić na kilka sposobów:

  • Za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
    Dzwoniąc na Telefoniczną Obsługę Klienta
    Pisząc e-mail na adres podany w lewym górnym rogu faktury VAT
    Zgłaszając się osobiście do najbliższego Punktu Obsługi Klienta

Spółka  PGE Obrót rozpatruje wnioski przesłane  przez formularz kontaktowy na stronie internetowej PGE. Więcej informacji na ten temat na https://energiadirect.pl/poradniki/pgnig-kontakt

W przypadku firmy Energa, informacje na temat reklamacji faktury znajdziemy na rachunku sprzedawcy. Enea, rozpatrzy jedynie pisemną reklamację przesłaną na prawidłowy adres. Sprzedawcy dopasowują się do klientów, dla eto należy sprawdzać czy w elektronicznym centrum obsługi klienta eBOK nie ma opcji składania reklamacji.